برچسب: شستن نما با طناب

مهر ۱۴
نماشویی با طناب

چگونه پنجره های ساختمان های بزرگ و یا اسمان خراش ها شسته و تمیز می شوند؟ نماشویی با…