برچسب: بالابر سیار

مرداد ۰۷
بالابر سیار

بالابر سیار آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع – فصل هشتم   ماده۱۱۶ـ بالابر سیار باید…