برچسب: آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

مرداد ۰۷
بالابر سیار

بالابر سیار آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع – فصل هشتم   ماده۱۱۶ـ بالابر سیار باید…

مرداد ۰۷
تور ایمنی ـ آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

تور ایمنی آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع فصل هفتم ماده۱۱۳ـ هنگامی که کارفرما تور ایمنی…

مرداد ۰۷
فال ارست | آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

فال ارست فصل ششم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع  سامانه‌های متوقف‌کننده و محدودکننده…

مرداد ۰۲
فصل دوم  آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

نردبان – آیین نامه ایمنی کار ارتفاع – فصل دوم ماده۲۵ -نوع ، جنس و ابعاد ،…