تور ایمنی ـ آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

تور ایمنی

آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع فصل هفتم

ماده۱۱۳ـ هنگامی که کارفرما تور ایمنی را روی ناحیه کاری نصب می‌کند باید مطمئن باشد که: (شکل ۱۱۵)

تور ایمنی
تور ایمنی ایراتا

الف ـ تور‌ایمنی حداقل ۲/۴ متر و حداکثر ۴/۶ متر پایین‌تر از ناحیه یا تراز کاری نصب شده باشد.

ب‌ ـ تور‌ایمنی باید ۲/۴ متر از هر طرف از کنارهای ناحیه کاری بیشتر ادامه داشته باشد.

ت‌ـ تور‌ایمنی که از چندین تور تشکیل می‌شود باید بصورت ایمن بهم متصل شده بطوری که توانایی جذب نیروی برابر یا بزرگتر را داشته باشند.

ماده۱۱۴ـ در مواقعی که افراد به تراز زیرین ناحیه کار دسترسی دارند و احتمال خطر سقوط مصالح روی سر آنها وجود دارد کارفرما مکلف است نسبت به نصب تور جمع‌آوری نخاله در زیر منطقه کاری اقدام نماید. (شکل ۱۱۳)

ماده ۱۱۵ـ تور‌ایمنی باید بگونه‌ای نصب شود که بین کارگر و تور هیچ مانعی وجود نداشته باشد. (شکل ۱۱۵)

 1. آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : اصطلاحات کار در ارتفاع
 2. فصل اول آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : الزامات عمومی
 3. فصل دوم  آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : نردبان
 4. فصل سوم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : جایگاه کار
 5. فصل چهارم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : داربست
 6. فصل پنجم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع :  روش دسترسی با طناب
 7. فصل ششم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : فال ارست
 8. فصل هفتم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع: تور ایمنی
 9. فصل هشتم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع :  بالابر سیار

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
 • هیچ نظری ثبت نشده است.
 • chat
  یک نظر ارسال کنید