آئین نامه ایمنی کار در ارتفاع – الزامات عمومی

   آئین نامه ایمنی کار در ارتفاع

فصل اول – الزامات عمومی

ماده۱ -کارفرما مکلف است نسبت به شناسایی و ارزیابی مخاطرات و ایمن سازی محیط کار اقدام نماید.

ماده۲ -کارفرما مکلف است با استفاده از سامانه های انجام ایمن کار در ارتفاع متناسب با نوع کار ، ایمنی افرادی که در ارتفاع بیش از ۲/۱ متر نسبت به سطح مبنا مشغول کار می باشند ، را تامین نماید. ( ۷۰ و ۶۹ ، ۶۷ ، ۵۵ ، ۵۴ های شکل(

  

ماده۳ -کارفرما مکلف است نسبت به تهیه لوازم و تجهیزات استاندارد و متناسب با نوع کار در ارتفاع که دارای لوح شناسایی حاوی اطلاعات فنی بوده و در محل مناسبی از تجهیزات قابل رویت ، نصب شده است را اقدام و در اختیار کارگران قرار دهد .

ماده۴-کارفرما مکلف است در شرایط جوی نامساعد یا معیوب و ناقص بودن سـازه و تجهیزات یا نقص در روش های ایمن کار در ارتفاع ، از فعالیت کارگران شاغل در ارتفاع جلوگیری بعمل آورد.

ماده۵ -با عنایت به ماده ۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، کلیه وارد کنندگان ، تولید کنندگان ، فروشندگان ، عرضه کنندگان و بهره برداران از ابزار آلات ، دستگاهها و تجهیزات مربوط به عملیات کار در ارتفاع مکلف به رعایت استاندارد تولید و موارد ایمنی و حفاظتی فوق الذکر می باشند .

ماده۶ -نردبان ، اجزاء داربست ، تجهیزات کار با طناب و سایر تجهیزات و دستگاههای کار در ارتفاع باید قبل از هر بار استفاده توسط عامل کار در ارتفاع بازدید شده و در صورت فرسوده یا معیوب بودن ، موضوع را به کارفرما یا نماینده وی گزارش نماید .

ماده۷ –کارفرما مکلف است پس از اطلاع از فرسوده و معیوب بودن لوازم و تجهیزات کار در ارتفاع با برچـسب « خطرناک است – استفاده نشود » آنها را از دسترس کارگران خارج و پس از تعمیر شدن ، تایید توسط شخص ذیصلاح مجددا به محل کار منتقل نماید .( شکل ۹ (

برچسب ایمنی کار در ارتفاع
برچسب ایمنی کار در ارتفاع

ماده۸ -انجام کلیه امور نصب ، راه اندازی ، بهره برداری ، سرویس ، تعمیر و نگهداری تجهیزات ، دستگاه و ماشین آلات کار در ارتفاع باید مطابق با دستور العمل شرکت سازنده صورت پذیرد .

ماده۹ -کلیه متعلقات داربست ، نردبان ، تجهیزات ، ابزار و وسایل کار در ارتفاع باید قبل از شروع و پس از اتمام کار توسط کارگران و در فواصل معین دوره ای بازرسی و کنترل گردد ومجوز شروع به کار صادر شود .

ماده۱۰ -کلیه لوازم و تجهیزات کار در ارتفاع باید توسط شخص ذیصلاح بصورت دوره ای مورد بازرسی دقیق قرار گرفته و در صورت مشاهده نقص و یا فرسودگی برای از رده خارج نمودن به کارفرما اعلام نماید. ۸

ماده۱۱ -کلیه مجریان ذیصلاح مشمول این آیین نامه که عملیات اجرایی آنها در ارتفاع انجام می گیـرد موظف می باشند در هنگام انجام کار از کارگران دارای گواهینامه مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یا سایر مراجع ذیصلاح استفاده نمایند .

ماده۱۲ -عامل کار یا شخص ذیصلاح باید دارای گواهینامه مهارت فنی لازم از مراکز ذیصلاح بوده و توانایی انجام کار مربوطه را داشته باشد .

ماده۱۳ -کارفرمایان ، مجریان ، پیمانکاران و سایر عوامل اجرایی در محدوده کارگاه و عملیات خود مکلف به جلوگیری از ورود افراد متفرقه می باشند . ضمنا نصب علایم هشداری برای کارگران و افراد متفرقه « مطابق آیین نامه علایم ایمنی در کارگاه ها » به نحوی که به سهولت قابل رویت باشد و مانع انجام کار نگردد الزامی است .

ماده۱۴ -حمل و نقل ، نصب ، جمع آوری ، انبار نمودن و کار با دستگاه ها ، ماشین آلات و تجهیزات کار در ارتفاع باید بگونه ای باشد که خطری را برای کارگران و افراد متفرقه ایجاد نکند .

ماده۱۵ -پرتاب کردن و رها نمودن هرگونه شی ، ابزار ، لوازم ، تجهیزات و مصالح در حین کار ممنوع است .

ماده۱۶ -طنابها و کابلها باید در برابر هرگونه سایش ، مواد خورنده ،گرما و شعله مستقیم مقاوم باشند .

ماده۱۷ -رعایت آیین نامه های مربوط به خطوط برق دار در انجام هرگونه عملیات کار در ارتفاع که افراد و تجهیزات مربوطه در حریم تجهیزات و خطوط برقدار قرار می گیرند ، الزامی است .

ماده۱۸ -در لبه سقفهای شیب دار باید تجهیزات مناسب و کافی جهت جلوگیری از لغزش و سقوط کارگر و یا ابزار کار پیشبینی شود.( شکل ۳۴ (

زاویه استقرار نردبان
زاویه استقرار نردبان

ماده۱۹-کارگرانی که بر روی سقفهای شیب دار با شیب بیش از ۲۰ درجه کار میکنند باید مجهز به سامانه محدود کننده و یا متوقف کننده گردند و در صورت امکان تورهای حفاظتی در زیر محل کار آنها نصب گردد. ( ۵۵ ، ۳-۱ های شکل(

ماده۲۰ -حضور فرد دوم روی سطح مبنا در هنگام انجام کار روی جایگاه های کار آویزان ، بالابر های سیار ، برجی الزامی است .

ماده۲۱ -کارفرما مکلف است نسبت به تهیه و در اختیار قرار دادن وسیله ارتباطی مناسب با فرد ثانوی در زمان انجام عملیات در ارتفاع اقدام نماید .

ماده۲۲-کارفرما مکلف است نسبت به نصب تابلو با محتوای موضوعی « قابل استفاده یا عدم استفاده » سامانه از قبیل داربست ، متوقف کننده ، بالابر سیار ، جایگاه کار آویزان و سایر موارد مشابه اقدام نماید.

ماده۲۳-هنگام کار در ارتفاع فرد مستقر در جایگاه کار باید متناسب با نوع کار مجهز به وسایل حفاظت فردی از قبیل لباس کار ، هارنـــس ، کلاه و کفش ایمنی و سایر لوازم حفاظت فردی گردد . ( شکل های۶۸ ،۷۸(

ایمنی کار در ارتفاع
ایمنی کار در ارتفاع

ماده۲۴-استفاده از کمربند ایمنی برای عملیات کار در ارتفاع ممنوع بوده فقط در صورتی مجاز است که به عنوان سامانه محدود کننده مورد استفاده قرار گیرد و فرد نباید در وضعیت سقوط قرار گیرد . ( شکل های۱-۵۴ و ۲-۵۴ و۵۵(

 

 1. آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : اصطلاحات کار در ارتفاع
 2. فصل اول آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : الزامات عمومی
 3. فصل دوم  آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : نردبان
 4. فصل سوم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : جایگاه کار
 5. فصل چهارم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : داربست
 6. فصل پنجم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع :  روش دسترسی با طناب
 7. فصل ششم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : فال ارست
 8. فصل هفتم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع: تور ایمنی
 9. فصل هشتم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع :  بالابر سیار

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
 • هیچ نظری ثبت نشده است.
 • chat
  یک نظر ارسال کنید